Curs Amplificatoare Liniare

 Essay regarding Curs Amplificatoare Liniare

Amplificatoare liniare

Schema amas a amplificatorului

Sursa para energie = sursa sobre tensiune sigue

+

_

+

_

Informatia prelucrata

= semnal de iesire

Sursa de informatie

sama dengan semnal de intrare

Amplificatoare liniare:

semnal _ iesire K semnal _ int rare

Amplificatoare neliniare: semnal _ iesire  farreneheit  semnal _ int rare  f  functie _ neliniara

Parametrii amplificatorului

1 ) Factorul para amplificare şi câştigul amplificatorului LINIAR ELEMENT AMPLIFICARE IN PUTERE



G

15

log

CÂŞTIGUL IN PUTERE S

l

AP  O

professional indemnity

pO 

g I 

FACTORUL SOBRE AMPLIFICARE ÎN TENSIUNE

Fazor = numar complex

v

AV  O

ni

FACTORUL PARA AMPLIFICARE ÎN CURENT

we

AI  O

2

FACTORUL SOBRE AMPLIFICARE TRANSIMPEDANŢĂ

v

ARIZONA  U

iI

FACTORUL DE AMPLIFICARE TRANSADMITANŢĂ

i actually

AY  O

mire

Expresia factorului de amplificare

AX 

x

times

xo xo exp t xO

 to exp l xO  x My spouse and i  to exp j  xi

xi exp j x I

xi

xi

 



x = curent

sau tensiune

AX  j   AX  j  exp j   numar complicated

A By  j  

Modulul amplificarii =

numar real pozitiv

Defazajul dintre cele

a couple of mărimi implicate în

dare de seama (xo şi xi)

xo

modulul semnalului de ieşire

xi

modulul semnalului para intrare

 =pulsaţia semnalului de intrare

Modulul factorului de amplificare = furnizează relaţia dintre amplitudinile mărimilor electrice para ieşire şi de intrare

AX  j   

xo

xo  X o sin( t  O )

xi

xi  X i sin( t  I )

amplitudine

Relatia intre amplitudinile

semnalelor

Times o  AX  j  X we

Exemplul you Se consideră ca amplificarea în tensiune a unui amplificator LINIAR are expresia:

Av=5exp(j180). Dacă la intrarea acestuia sony ericsson aplică um tensiune sinusoidală cu componenta medie nulă şi amplitudinea Vi=1V, să se precizeze: a. Modulul amplificării în tensiune a amplificatorului.

n. Amplitudinea tensiunii de ieşire Vo.

c. Defazajul dintre tensiunea de ieşire şi cea de intrare

g. Să sony ericsson deseneze formele de undă ale celor 2 tensiuni.

AV 5 exp j180 

Modulul amplificarii in

tensiune

AV 5

Defazajul dintre vo si ni

φ 180

Vo

AV 

Mire

0

amplitudinea tensiunii sobre ieşire

amplitudinea tensiunii para intrare

Vo  UTAV Vi 5 1V 5V

volti

you

0

-1

2

Tensiune sobre intrare

5

Defazaju

t de 180

0

Tensiune de ieşire

-5

Formele de unda ale semnalelor de intrare, respectiv para iesire noise exemplul anterior

2 . Caracteristica de frecventa

= variatia modulului factorului de amplificare (câştigului) in functie sobre frecventa (pulsatia) semnalului aplicat la intrarea amplificatorului

AX  j   AX  j  exp j   Amplificarea in banda

A X  j   A X   

Frecvente medii

Frecvente joase

Frecvente inalte

2 . Parametrii caracteristicii sobre frecventa sama dengan

frecventele caracteristice

Frecventa inferioara

Frecventa superioara

Frecventa caracteristica = frecventa la treatment amplificarea (cistigul) scade de 0, 707 ori (cu 3 dB) fata para valoarea din mijlocul benzii.

3. Caracteristica de faza

= variatia defazajului dintre semnalul sobre iesire si cel de intrare, in functie sobre frecventa semnalului aplicat la intrarea amplificatorului

AX  jω  AX  ω exp jφ ω  

Semnal intrare

+

_

Defazaju

l sobre 

&

0

zero

+

_

2

_

+

_

Semnal ieşire

4. Impedantele para intrare dans le cas ou de iesire ale

amplificatorului

Utilizate pentru estimarea pierderilor de semnal la intrarea, respectiv la iesirea amplificatorului.

Amplificatorul trebuie astfel proiectat încât aceste impedanţe să fie adaptate impedanţelor circuitelor conectate la bornele para intrare, respectiv de ieşirea ale amplificatorului respectiv.

your five. Nivelul distorsiunilor

În absenţa distorsiunilor, forma de undă a semnalului de ieşire exista identică cu forma sobre undă a semnalului para intrare; în acest caz, informaţia aplicată la intrarea amplificatorului...

News